The Outcast (Orang-Orang yang Terusir)

11-07-2021 2202 Film Lepas

Majid Safai, dikenal dengan nama "Majid Suzuki", adalah seorang berandalan di Teheran. Ia jatuh cinta kepada Nargis, anak dari seorang ustadz, bernama Mirza. Untuk menarik hati Nargis dan Mirza, Majid memutuskan untuk ikut serta menjadi relawan perang. Ia dan anak buahnya yang urakan banyak berulah di medan perang itu, dan sempat dikeluarkan dari pasukan relawan. Akan tetapi, banyak peristiwa yang terjadi, yang menyeret Majid dan teman-temannya hingga ke front terdepan pertempuran.

Share on Pinterest
Share on LinkedIn
Share on WhatsApp
Share on Telegram