Narasi Mukhtar (16): Nasib yang Terbalik

15-07-2021 438 Film Serial

Keadaan di Kufah makin kacau. Seorang tokoh masyarakat bernama Amir bin Mas’ud menyatakan diri sebagai Gubernuh Kufah dan menyatakan baiatnya kepada Ibnu Zubair. Mukhtar yang sejak awal menjadikan kekuasaan di Kufah sebagai syarat koalisi, malah menolak untuk pergi ke Kufah atas perintah Ibnu Zubair. Mukhtar memilih cara tersendiri untuk pulang ke Kufah.

Share on Pinterest
Share on LinkedIn
Share on WhatsApp
Share on Telegram