Narasi Mukhtar (1) : Istana Putih

01-03-2021 1257 Film Serial

 

Tahun 40 H, Imam Ali gugur syahid, dan kaum Muslimin berbaiat kepada Imam Hasan sebagai khalifah penerus kepemimpinan Imam Ali. Muawiyah terus melancarkan pemberontakan, dan terjadilah perang antara pasukan Imam Hasan melawan. Dalam peperangan di Sabath, Imam Hasan terluka dan dibawa ke Madain.

Mukhtar adalah keponakan dari Gubernur Madain, Sa’ad Ats-Tsaqafi. Mukhtar yang sangat kecewa dengan pengkhianatan warga kufah kepada Imam Ali, memilih untuk bertani daripada ikut berperang. Sa’ad memanggil keponakannya itu untuk membantu Imam Hasan yang nyawanya berada dalam bahaya.

Share on Pinterest
Share on LinkedIn
Share on WhatsApp
Share on Telegram