Narasi Mukhtar (36): Kawan-Kawan Bodoh

17-08-2021 451 Film Serial

Pertempuran melawan pasukan Mush’ab kembali memakan korban. Ibnu Shumait sebagai panglima perang pasukan Mukhtar juga tewas. Mukhtar pun datang sendiri ke medan pertempuran, dan ia kemudian membawa sisa-sisa pasukan ke kawasan penuh dengan rawa-rawa.
Dalam perang di rawa-rawa itu, Syabats, tokoh terakhir pelaku kejahatan di peristiwa Asyura akhirnya tewas.

Share on Pinterest
Share on LinkedIn
Share on WhatsApp
Share on Telegram